Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca supervisor/a d’infermeria per a la unitat de cures intensives (UCI)

Es requereix:

  • Diplomatura o Grau en infermeria.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Màster o postgrau en àrees de crítics.
  • Els candidats/ates hauran de presentar un projecte d’organització de dues unitats diferenciades de cures intensives d’un hospital.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint