FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 diplomat/ada o grau universitari/ària en infermeria per el programa de detecció precoç de càncer per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

  • Diplomatura o Grau en Infermeria.
  • Títol expedit per universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri competent.
  • Nivell C de català.

Continua llegint