FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 metge/essa especialista en medicina preventiva i salut pública o grau en ciències biomèdiques per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o grau en Ciències Biomèdiques.
  • Títol expedit per universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri competent.
  • Nivell C de català.

Continua llegint