Hospital Universitari Sant Joan Reus convoca 3 tècnics/tècniques especialistes en radiodiagnòstic

Es requereix: 

  • Titulació de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.
  • Domini del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint