Borsa de Treball: Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre cerca diferents categories professionals

LLICENCIAT/ADA O GRAU EN FARMÀCIA

LLICENCIAT/ADA O GRAU EN BIOLOGIA

LLICENCIAT/ADA O GRAU EN QUÍMICA

TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE LABORATORI

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
  • Especialitat en Anàlisis Clíniques
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (**)

Continua llegint