Fundació per a l’Atenció SOCIAL cerca metge/essa per a la Residència d’Avis El Vilar La Selva del Camp

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina General i/o titulació d’especialista en Geriatria i/o  en Medicina de Família i Comunitària.
  • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Domini del català parlat i escrit
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint